KLIJENTI

Jedinstvena CEFE metodologija i bogati trening portfolio su privlačni raznim ciljnim grupama koje su zainteresovane za individualni i timski razvoj na potpuno drugačiji način od uobičajenih pristupa.

CEFE Srbija je od 2005 godine radio sa velikim brojem klijenata koji uključuju donatore, privatni i društveni sektor:

GIZ

Preko 150 jedinica lokalne samouprave

Naučno tehnološki park

Ministarstvo prosvete

Regionalne razvojne agencije

Privredna komora Srbije

USAID

Save the Children

UNDP

European Bank

NELT

Lokalne turističke organizacije