CEFE Srbija

O NAMA

CEFE Srbija se bavi razvojem pojedinaca, timova i organizacija kao i preduzetništvom usmerenim na pokretanje novih radnih mesta. Praćenjem trendova i potreba za ličnim i poslovnim razvojem, prilagođavamo CEFE metodologiju i kreiramo praktične pristupe koji pomažu učesnicima naših treninga da razviju ili unaprede različite veštine.

CEFE Srbija, sa sedištem u Beogradu, je deo CEFE International i suosnivač CEFE SEE, regionalnog udruženja preko 50 CEFE trenera u Jugoistočnoj Evropi.

CEFE Srbija od 2005. godine uspešno sprovodi različite treninge, timske i individualne koučing i mentoring sesije i pruža konsalting usluge za sve ciljne grupe u preko 20 zemalja, kako u svim zemljama Jugoistočne Evrope, tako i u velikom broju zemalja kao na primer u Turskoj, Češkoj, Nigeriji, Indoneziji, Litvaniji, Rumuniji, Tadžikistanu… Treninge i koučing isključivo obavljaju treneri sa međunarodno priznatim licencama.