SEE CEFE

REGIONALNA SINERGIJA

CEFE u Jugoistočnoj Evropi deo je mreže CEFE International, međunarodne organizacije koja obuhvata preko 1.700 partnerskih institucija i preko 20.000 trenera širom sveta. Više o CEFE International mreži saznajte na ovom linku.

CEFE u ovom regionu je organizovan kroz nacionalne asocijacije u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Makedoniji i na Kosovu. U Jugoistočnoj Evropi CEFE je prisutan od 2004. godine i od tada je obuku prošlo preko 25.000 učesnika: preduzetnika, potencijalnih preduzetnika, konsultanata, univerzitetskih profesora, studenata, srednjoškolaca, novinara, osoba zaposlenih u institucijama na lokalnom i republičkom nivou koje se bave razvojem i podrškom malim i srednjim preduzećima itd.

Regionalna saradnja CEFE tima je usmerena na pružanje podrške u razvoju i prilagođavanju programa, unapređenje saradnje među trenerima, razmenu iskustava, razvoj novih vežbi i materijala koji će pomoći u daljem razvoju specijalizovanih CEFE programa, standardizaciji, zatim aktivnom učešću u formiranju i održavanju CEFE Alumni organizacije, konferencija i konkurisanju na međunarodnim tenderima i projektima.