Mentorstvo i koučing

OMAŽ JEDNOM ZECU KOJI JE ZAPRAVO MAČKA

Uglavnom preovladava mišljenje da su mačke izuzetno inteligentne, snalažljive i da znaju kako da se “dočekaju na noge” u svakoj situaciji. Da bismo se iz dana u dan kontinuirano razvijali, važno je da menjamo perspektive, modelujemo ponašanja i razmišljamo iz tuđih cipela, pa makar one bile i šape. Podelićemo sa vama samo nekoliko odlika mačaka koje da se mogu primeniti u životu i na poslu:

– Istraživački duh
– Preuzimanje ključne uloge
– Snalaženje u nepoznatim situacijama
– Oprez, prepoznavanje opasnosti i samoodbrana
– Nezavisnost

Koučing i mentorstvo se sve više pominju u poslovnom i ličnom razvoju. Granice između ove dve metode su veoma jasne ali udruženo daju najbolje rezultate. Koučing metodologijom se uz strukturisan pristup izvlači najbolji potencijal a mentorstvom se dele saveti, pristupi i neprocenjiva iskustva. Efekti koučinga i mentorstva su dugoročni – bilo individualni ili timski.