CEFE metodologija

DOBRODOŠLI U SVET CEFE VEŠTINA

CEFE je engleski akronim za Competency based Economies through Formation of Enterprise. 

U raznovrsnom segmentu trening edukacija i razvoja timova i/ili pojedinaca – CEFE metodologija predstavlja svojevrsnu avangardu i izdvaja se po snažnom utisku nakon treninga i širokoj primeni naučenog znanja.

CEFE metodologija na specifičan ali strukturisan način budi kreativnu energiju pojedinaca i taj potencijal usmerava u pravcu unapređenja veština, razvoja biznisa, stvaranja novih preduzetnika i radnih mesta.

CEFE trening koncept ujedinjuje skup instrumenata za razvoj i obuku preduzetnika, biznismena, menadžera i zaposlenih, u kome se koristi aktivan i dinamičan pristup radu i učenju a sve u cilju razvoja i poboljšanja ličnih i menadžerskih veština. Proces učenja se zasniva na četiri dimenzije koje se aktiviraju i strukturisano koriste tokom rada: znanje, stavovi, veštine i navike.

Trening metodologija razvijena je još 1980-tih godina i smatra se jednom od najuspešnijih za učenje i razvoj, jer je orijentisana ka simulacijama, iskustvenom i interaktivnom učešću učesnika.

Prema rečima naših polaznika, posebna primamljivost CEFE pristupa se prepoznaje u naizmeničnom smenjivanju učitelja i učenika, što motivaciono utiče na polaznike i doprinosi jačanju samopouzdanja, posebno u slučajevima kada pojedinci preuzmu uloge lidera unutar određene grupe.

Performans učesnika na samom treningu nije nužno pokazatelj sposobnosti u stvarnom životu. Imali smo učesnike koji su bili povučeni i na prvi pogled ne toliko aktivni na samom treningu, a koji su kasnije ostvarili značajne rezultate kao preduzetnici.